• Stöd i föräldraskapet
  • Alla har rätt till en trygg graviditet

Varmt välkommen till Föräldrastödet i Värmland.

Föreningen Föräldrastödet i Värmland är en ideell förening som startades i oktober 2012.
Vi som driver Föräldrastödet i Värmland vet hur viktigt det är med ett bra stöd under graviditeten, inför och under förlossningen samt i föräldrarollen.

Med studiecirklar, träffar, föreläsningar, aktiviteter m.m vill vi vara med och främja en god utveckling i föräldraskapet samt stimulera till genuina möten oss föräldrar emellan.

Föräldrastödet är till för ALLA föräldrar och vår vision är att vara en naturlig mötesplats för föräldrar i länet.

Aktiviteter

Babybokcafé vår 2020

2020/02/12 – 2020/04/08

12 feb, 11 mars och 8 april kl. 10.00-11.30

Föräldrar och småbarn är välkomna för att delta i sångstund, bokläsning, fika och skapande aktiviteter.
Ingen föranmälan behövs. Det är gratis att vara med. 
Varmt välkomna till en härlig stund tillsammans med ditt barn och andra föräldrar med barn. 

TIPS OCH LÄNKAR

- Barn och föräldrar
http://www.1177.se/Varmland/Tema/Barn-och-foraldrar/

- Barns rättigheter
http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/ny-i-fokus-just-nu/informationsmaterial-till-foraldrar/tre-filmer-om-barnets-rattigheter-i-familjen/

-Barnperspektivet - BRIS för vuxna
http://www.barnperspektivet.se/

-BRIS - för dig som ung
http://www.bris.se

-Familjerådgivning
http://karlstad.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjeradgivningen/

- Folkhälsomyndigheten
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/barns-och-ungas-halsa/foraldrastod/

- Hälsa 2020
http://www.halsa2020.se/

- Surfa lungt
http://surfalugnt.se/

-Styvmorsviolen
http://styvmorsviolen.se/

- Rädda barnen
http://www.raddabarnen.se/

- Rädda barnens föräldratelefon och föräldramejlen
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/foraldradialog/foraldratelefonen-och-mejlen/

- Förskoleteamet tummen
http://karlstad.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-familjedaghem/stod-i-forskolan/forskoleteamet-tummen/

- Amningshjälpen
http://www.amningshjalpen.se/11-kontakta-oss/238-lokalgrupp-varmland

- Tänk om
http://www.xn--tnkom-gra.nu/