• Stöd i föräldraskapet
  • Information under graviditeten
  • Alla har rätt till en trygg graviditet

Varmt välkommen till Föräldrastödet i Värmland.

Föreningen Föräldrastödet i Värmland är en ideell förening som startades i oktober 2012.
Vi som driver Föräldrastödet i Värmland vet hur viktigt det är med ett bra stöd under graviditeten, inför och under förlossningen samt i föräldrarollen.

Med studiecirklar, träffar, föreläsningar, aktiviteter m.m vill vi vara med och främja en god utveckling i föräldraskapet samt stimulera till genuina möten oss föräldrar emellan.

Föräldrastödet är till för ALLA föräldrar och vår vision är att vara en naturlig mötesplats för föräldrar i länet.

Aktiviteter

MiniBibblan- Babybokcafé

2018/02/22 – 2018/04/26

Torsdagar

22 feb, 22 mars och 26 april kl. 10.00-11.30

Med musik, sång, saga och lek träffas föräldrar och barn från alla delar av världen och från alla delar av Karlstad.
Varmt välkomna!

Tisdagar Aktivt Föräldraskap start 20 mars 2018

2018/03/20 – 2018/04/24

Ny kursstart av Aktivt föräldraskap En föräldrakurs för alla föräldrar, vårdnadshavare, bonus föräldrar eller för dig som på något sätt arbetar eller träffar barn. Kursen är på 6 tillfällen och är gratis för dig som är medlem i föreningen. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Anmälan sker på vår hemsida: Aktivt föräldraskap Varmt välkommen!

TIPS OCH LÄNKAR

- Barn och föräldrar
http://www.1177.se/Varmland/Tema/Barn-och-foraldrar/

- Barns rättigheter
http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/ny-i-fokus-just-nu/informationsmaterial-till-foraldrar/tre-filmer-om-barnets-rattigheter-i-familjen/

-Barnperspektivet - BRIS för vuxna
http://www.barnperspektivet.se/

-BRIS - för dig som ung
http://www.bris.se

-Familjerådgivning
http://karlstad.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjeradgivningen/

- Folkhälsomyndigheten
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/barns-och-ungas-halsa/foraldrastod/

- Hälsa 2020
http://www.halsa2020.se/

- Surfa lungt
http://surfalugnt.se/

-Styvmorsviolen
http://styvmorsviolen.se/

- Rädda barnen
http://www.raddabarnen.se/

- Rädda barnens föräldratelefon och föräldramejlen
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/foraldradialog/foraldratelefonen-och-mejlen/

- Förskoleteamet tummen
http://karlstad.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-familjedaghem/stod-i-forskolan/forskoleteamet-tummen/

- Amningshjälpen
http://www.amningshjalpen.se/11-kontakta-oss/238-lokalgrupp-varmland

- Tänk om
http://www.xn--tnkom-gra.nu/