Intresseanmälan för Kurs i Aktivt Föräldraskap

Kursen består av sex tillfällen 1 gång/vecka och är gratis vid medlemskap (medlemskap kostar 100 kr för 1 år)

Aktivt Föräldraskap Tonår (13 – 18 år) – Start torsdagar 24 jan 2019, kl. 17.15 – 20.00   (v. 4 – 9) FULLT!

Aktivt Föräldraskap för Barn (0 – 12 år) – Start tisdagar 5 Feb 2019,  kl. 17.15 – 20.00   (v. 6 – 11) FULLT!

Aktivt Föräldraskap för Barn (0 – 12 år) – Start tisdagar 19 mars 2019,  kl. 17.15 – 20.00   (v. 12 – 17) 


Aktivt föräldraskap

-"En kurs med många "Aha-upplevelser" 
som hjälpt mig att förstå mig själv, 
mina barn och de som står mig nära, mycket bättre. 
Jag har definitivt blivit 
mer harmonisk i mitt föräldraskap och säker i mina svar 
och beslut gällande barnen. 
Definitivt en kurs jag rekommenderar alla föräldrar 
att lägga tid för" 
Linda, 4 barns mamma

Det bästa sättet att lära ut respekt är att visa respekt. När vi behandlar våra barn med respekt lägger vi en god grund till att de kommer att behandla oss på samma sätt. Ömsesidig respekt mellan föräldrar och barn, är grunden till det förhållningssätt som vi kallar för Aktivt föräldraskap.

Aktivt Föräldraskap riktar sig till alla föräldrar, bonusföräldrar, familjehem och andra vuxna som lever med barn och ungdomar. I våra kurser får du aktivt möta dig själv och ha en möjlighet att skapa det du vill ha i ditt liv tillsammans med dina barn. Syftet med Aktivt Föräldraskap och Aktivt Ledarskap är att öka medvetenheten, öppenheten och lyhördheten hos vuxna samt ge den vuxna stöd i uppgiften att förbereda barn och ungdomar för livet.

Aktivt Föräldraskap för Barn (0-12år)

Aktivt föräldraskap Tonår (13-18år)