IMG_05084

Doula

Konceptet av en Doula är inte nytt. Personlig support från en nära vän eller familjemedlem, under förlossningen, har varit en tradition som går tillbaka många år i alla kulturer.

Däremot finns det många kvinnor som inte lever i ett samhälle där en syster, mamma, moster eller vän, finns till för att ge stöd under graviditeten, förlossningen, eller inte heller under den första tiden som ny mamma. Dessa upplevelser kan, utan stöd, upplevas främmande, till och med skrämmande och kan få en kvinna att känna sig vilsen.

En Doula hjälper till att fylla den luckan genom att ge icke medicinskt stöd åt kvinnan och hennes partner. En Doula tar inte platsen av mödravårdens service, istället är hon ett extra stöd och en informationskälla och hjälper till att avlasta systemet.

Föräldrastödets doulor är kvinnor som har erfarenhet av graviditet, förlossningar och spädbarnstiden. De har valt att frivilligt fungera som medmänniskor som ger stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste.

Vill du ha kontakt med en doula i Värmland är du välkommen att höra av dig till oss på Föräldrastödet i Värmland.

 

Doula och kulturtolk

Kvinnor från utomeuropeiska länder som föder barn i Sverige har svårare förlossningar än svenskor. Dessutom löper deras barn upp till fyra gånger större risk att dö i samband med förlossningen än barn till svenska kvinnor.

Det är allvarliga problem som ofta beror på dålig kommunikation mellan kvinnan och personalen på mödravården och förlossningsavdelningen. Förutom rent språkliga problem finns också kulturella olikheter som kan skapa missförstånd, dåligt förtroende och otrygghet.

Föräldrastödet i Värmland vill stötta invandrarkvinnor som nyss anlänt Sverige och inte hanterar det svenska språket och inte är familjära med den svenska kulturen. Vi vill, genom att använda en kulturdoula, ge information och stöd till dessa kvinnor och blivande familjer.

Syftet med Doula och kulturtolk

Föreningens syfte är att stärka nyinvandrade kvinnor med svagt socialt stöd under sen graviditet, vid förlossning och en kort tid efter förlossningen genom att erbjuda möjlighet till doula- och kulturstöd på modersmålet.

Målet med Doula och kulturtolk

Vårt mål är att utveckla nya metoder för att stärka utlandsfödda kvinnors hälsa i enlighet med folkhälsomålet ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” och ge utlandsfödda kvinnor tillgång till lika säker vård som infödda svenska kvinnor.

Läs om projektet   Doula och kulturtolk   som pågår i Karlstad

Doula och Kulturtolk powerpoint presentation

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/angereds-kvinnor-tog-garna-med-en-van–/