Föreningen Föräldrastödet i Värmland står för en vision om lättillgängligt stöd och information till alla föräldrar i Värmlandslän.

Föreningen syfte att främja en god utveckling av föräldrastödet i Värmland samt synliggöra vilka stöd som finns i kommunen.

Målet är att alla föräldrar i Värmland skall, på lika villkor, ha möjlighet till föräldrastöd.