Medlemskap innebär att du får rabatt på en del av Föräldrastödet i Värmlands aktiviteter. Du får också ett medlemsbrev per mail en gång per kvartal.

Som medlem hjälper du oss att nå ut med viktig och bra information till dig om barn och föräldraskap.

Du har också chansen att påverka hur föräldrastödet i Värmland ser ut.

Du hjälper oss också att stödja dig och andra som väntar barn och som redan är förälder.

En gång om året har vi årsmöte då vi har ett intressant tema vi diskuterar kring, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar.  Samt då och då andra medlemsmöten med olika teman.

Medlemsavgiften är valfritt belopp, dock lägst 100 kr/år och sätts in på bankgiro: 123-9961.

Du kan också Swish till 123 296 6786.

Vid inbetalning skriv namn i meddelande rutan.

I samband med inbetalning, maila oss med er namn, personnummer och mejl-address till  info@foraldrastodet.se.

Detta så att vi kan bekräfta din inbetalning samt delge dig våra kurser.

Du är också hjärtligt välkommen att stödja vår verksamhet med valfritt belopp. Bankgiro: 123-9961