Våxnäsgatan 10, 65340 Karlstad info@foraldrastodet.com

Om

Definition av föräldrastöd

Regeringens definition av föräldrastöd lyder:

"En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala 
utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk".

Föreningen Föräldrastödet i Värmland är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vi som startade föreningen är en liten grupp doulor från Karlstad som i vårt arbete som stödpersoner inför föräldraskapet insåg det enormt stora behovet av information, stöd och gemenskap i föräldrarollen.

Eftersom vi ansåg att just denna form av organisation lyste med sin frånvaro i Värmland bestämde vi oss för att, med hjälp av vårt stora engagemang, intresse och kontaktnät med andra stödorganisationer, starta en föräldraförening.

Föreningens syfte är att föräldrar i vårt samhälle skall få information, stöd och utbildning för att stärka sitt föräldraskap. Vi sätter fokus på de sociala och känslomässiga behoven under graviditet, förlossning och i föräldrarollen.

Målet är att skapa bra förutsättningar för en trygg och stabil föräldraroll på lika villkor för alla föräldrar. Detta för att skapa större chanser till ökad folkhälsa.

Vår vision är att minska klyftan och skapa möten mellan olika kulturer och samhällsklasser. Detta för att öka folkhälsan samt respekten och förståelsen för alla människor i samhället. På så sätt öka inkludering, integrering samt öka jämställdheten.

Föräldrastödet i Värmland vill bygga broar mellan föräldrar och enheter, organisationer och instanser i Värmland som jobbar med stöd och information till målgruppen.

Vi önskar dig varmt välkommen till

Föräldrastödet i Värmland

– en öppen förening för alla föräldrar

iStock_000025048695Small

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.