Definition av föräldrastöd

Regeringens definition av föräldrastöd lyder:

"En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala 
utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk".

Föreningen Föräldrastödet i Värmland är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vi som startade föreningen är en liten grupp doulor från Karlstad som i vårt arbete som stödpersoner inför föräldraskapet insåg det enormt stora behovet av information, stöd och gemenskap i föräldrarollen.

Eftersom vi ansåg att just denna form av organisation lyste med sin frånvaro i Värmland bestämde vi oss för att, med hjälp av vårt stora engagemang, intresse och kontaktnät med andra stödorganisationer, starta en föräldraförening.

Föreningens syfte är att främja en god utveckling av föräldrastödet i Värmland samt synliggöra vilka stöd som finns i kommunen

Målet är att alla föräldrar i Värmland skall, på lika villkor, ha möjlighet till föräldrastöd.

Vi sätter fokus på de sociala och känslomässiga behoven under graviditet, förlossning och i föräldrarollen. Vi vill hjälpa till att främja bra förutsättningar för en positiv gravid- och förlossningsupplevelse samt en trygg anknytning mellan barnet och föräldrarna. Samt ett fortsatt bra förhållande mellan föräldrar och barn.

Föreningens strävar efter att vara ett synbart och enkelt första steg till hjälp, stöd och information till föräldrar. Vår strävan är att verka som en bro över till andra offentliga eller privata enheter, institutioner eller organisationer för att rätt hjälp, stöd eller information skall erhållas av familjen.

För att öka föräldrars kunskap om barns hälsa, emotionella, kognetiva och sociala utveckling, samt att stärka föräldrars sociala nätverk, erbjuder vi flera typer av aktiviteter såsom föreläsningar, workshops, studiecirklar samt utbildningar.  

Vi önskar dig varmt välkommen till Föräldrastödet i Värmland

– en öppen förening för alla föräldrar

iStock_000025048695Small