Föräldrastödet i Värmland

Järnvägsgatan 9E

652 25 Karlstad

Organisationsnummer: 802467-7158

 

Ordförande:  Linda Häggkvist                                        070-313 29 33            linda@foraldrastodet.se

Kassör och Valberedning:  Leah Brickhouse               073-564 62 30             leah@foraldrastodet.se

Ledamot:  Anna von Wachenfeldt                                073-965 79 07           anna@foraldrastodet.se

Ledamot: Frida Nordh

Ledamot: Salwa Ibrahim                                                                                          salwa@foraldrastodet.se

Suppleant och Valberedning:  Dimi Braidy                                                             dimi@foraldrastodet.se

Suppleant: Alem Fisshatzion

Suppleant: Bertil Pettersson

Revisor:  Shawqi Abuljubain Ibrahim

Du kan alltid ringa eller mejla någon av oss som sitter i styrelsen, men du är också välkommen att mejla oss på: info@foraldrastodet.se