Föräldrastödet i Värmland

Järnvägsgatan 9E

652 25 Karlstad

Organisationsnummer: 802467-7158

Bankgiro: 123-9961

Swish: 123 296 6786.

 

Ordförande:  Linda Häggkvist                                        070-313 29 33            linda@foraldrastodet.se

Kassör och Valberedning:  Leah Brickhouse               073-564 62 30             leah@foraldrastodet.se

Ledamot:  Anna von Wachenfeldt                                073-965 79 07           anna@foraldrastodet.se

Ledamot och Valberedning: Dimi Braidy         

dimi@foraldrastodet.se

Ledamot: Alem Fisshatzion                                 

alem@doctech.se

Revisor:  Raul Ferrer Conill                                

info@raulferrer.com

Du kan alltid ringa eller mejla någon av oss som sitter i styrelsen, men du är också välkommen att mejla oss på: info@foraldrastodet.se