Föreningen Föräldrastödet i Värmland står för en vision om lättillgängligt stöd och information till alla föräldrar i Värmlandslän.

 

Föreningens syfte är att stödja och stärka blivande och nyblivna föräldrar. Vi vill sätta mer fokus på de sociala och känslomässiga behoven under graviditet, förlossning och småbarnstid.

Målet är att skapa bra förutsättningar för en positiv gravid- och förlossningsupplevelse samt en trygg anknytning mellan barnet och föräldrarna.

     

Föreningens verksamhet:

 

– arbeta politiskt för att uppnå våra mål

– vara mötesplats och infocentral med kurser, föredrag och träffar för gravida och föräldrar

– ordna utbildning för olika yrkesgrupper i att ge stöd i den här livsfasen

– arbeta för att samhället ger extra stöd åt gravida med särskilda behov eller otillräckligt socialt nätverk.