Anmälan längre ned på sidan!

logo_header-300x132

Aktivt föräldraskap

-"En kurs med många "Aha-upplevelser" 
som hjälpt mig att förstå mig själv, 
mina barn och de som står mig nära, mycket bättre. 
Jag har definitivt blivit 
mer harmonisk i mitt föräldraskap och säker i mina svar 
och beslut gällande barnen. 
Definitivt en kurs jag rekommenderar alla föräldrar 
att lägga tid för" 
Linda, 4 barns mamma

Det bästa sättet att lära ut respekt är att visa respekt. När vi behandlar våra barn med respekt lägger vi en god grund till att de kommer att behandla oss på samma sätt. Ömsesidig respekt mellan föräldrar och barn, är grunden till det förhållningssätt som vi kallar för Aktivt föräldraskap.

Aktivt Föräldraskap riktar sig till alla föräldrar, bonusföräldrar, familjehem och andra vuxna som lever med barn och ungdomar. I våra kurser får du aktivt möta dig själv och ha en möjlighet att skapa det du vill ha i ditt liv tillsammans med dina barn. Syftet med Aktivt Föräldraskap och Aktivt Ledarskap är att öka medvetenheten, öppenheten och lyhördheten hos vuxna samt ge den vuxna stöd i uppgiften att förbereda barn och ungdomar för livet.

Om kursen

Vill du se mer samarbete och mindre tjat och tjafs i din familj? Längtar du efter nya sätt att kommunicera, där ni lyssnar på varandra och försöker förstå varandras perspektiv? Vill du bli tydlig som förälder – utan att hota, muta eller kränka? Då är Aktivt föräldraskap en kurs för dig.

Kursen ger inga specifika lösningar på specifika problem, den ger något mycket bättre: stöd i att utveckla ett förhållningssätt baserat på ömsesidig respekt. Med det förhållningssättet följer en trygghet i att du kan hitta dina egna lösningar på de flesta utmaningar som du möter i ditt föräldraskap.

Med föräldraskapets ledarroll i fokus får du möjlighet att stärka en respektfull och glädjerik relation mellan dig och ditt barn!

Skapa tillit och förtroende mellan barn och vuxen

 • olika föräldrastilars fördelar och nackdelar
 • uppmuntra barns egna val
 • risker med bestraffning och belöning
 • stärka anknytningen och samhörigheten i familjen

Förstå barns beteenden och möta behoven bakom

 • förhållandet mellan tanke, känsla och handling
 • självkänslans påverkan av beteendet
 • negativa beteendens syfte och mål
 • hur barn och föräldrar påverkar varandras sätt att vara
 • stärka självkänsla, självförtroende, mod, ansvars- och

Hantera problem genom kommunikation som leder till samarbete

 • uttrycka sig så att barn lyssnar och förstår
 • lyssna till vad barn säger
 • hjälpa barn att hantera problem
 • hur man som förälder delger egna värderingar på ett
 • naturliga konsekvenser och avgränsning

Intresseanmälan för Kurs i Aktivt Föräldraskap

Kursen består av sex tillfällen 1 gång/vecka och är gratis vid medlemskap (medlemskap kostar 100 kr för 1 år)

Aktivt Föräldraskap för Barn (0 – 12 år) – Start tisdagar 16 okt 2018,  kl. 17.15 – 20.00   (v. 42 – 47) 

Aktivt Föräldraskap Tonår (13 – 18 år) – Start tisdagar 27 nov 2018, kl. 17.15 – 20.00   (v. 48 – 50, v. 3 – 5)

Aktivt Föräldraskap för Barn (0 – 12 år) – Start tisdagar 5 Feb 2019,  kl. 17.15 – 20.00   (v. 6 – 11) 

Namn:
E-post:*
Telefonnummer:
Kurs start dag*
Ålder på barn/barnen: