Kårgränd 4C, 652 25 Karlstad info@foraldrastodet.se

Aktivt Föräldraskap

Just nu pågår både fysiska och digitala kurser som består av sex tillfällen 1 gång/vecka.

För frågor eller för att anmäla dig till kursen mejla till info@foraldrastodet.se

Varmt välkommen!

-"En kurs med många "Aha-upplevelser" 
som hjälpt mig att förstå mig själv, 
mina barn och de som står mig nära, mycket bättre. 
Jag har definitivt blivit 
mer harmonisk i mitt föräldraskap och säkrare i beslut gällande barnen. 
Definitivt en kurs jag rekommenderar alla föräldrar 
att lägga tid för" 
Linda, 4 barns mamma

Det bästa sättet att lära ut respekt är att visa respekt. När vi behandlar våra barn med respekt lägger vi en god grund till att de kommer att behandla oss på samma sätt. Ömsesidig respekt mellan föräldrar och barn, är grunden till det förhållningssätt som vi kallar för Aktivt föräldraskap.

Aktivt Föräldraskap för Barn och skolbarn 5 -12

Aktivt föräldraskap Tonår (11-18år)