Kårgränd 4C, 652 25 Karlstad info@foraldrastodet.se

Aktivt föräldraskap Tonår

 

För ytterligare frågor eller mer information kontakta oss på:  info@foraldastodet.se

Denna utbildning är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap eller ledarskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till tonåringar i åldern 11-18 år.

Aktivt Föräldraskap Tonår introducerar dig till det speciella förhållningssätt som genomsyrar alla Familjeakademins kurser. Ett förhållningssätt som bygger på likvärdighet, ömsesidig respekt och att stärka självkänsla för såväl barn som vuxna. Det är ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer. I en trygg och uppmuntrande miljö får du möjlighet att möta dig själv, finna dina unika svar på de utmaningar du möter i vardagen och rustas med kraftfulla färdigheter för att börja skapa det liv och de relationer du verkligen vill ha i ditt liv.

Kursmål Aktivt Föräldraskap Tonår 

Syftet med kursen Aktivt Föräldraskap Tonår är att öka medvetenheten och förståelsen både av dig själv och din tonåring samt vad ni vill och vad ni behöver. Målet är att du skall hitta den du är och vill vara som förälder, att du skall finna trygghet i den du är och bli mindre beroende av omgivningens påtryckningar och åsikter. Målet är en smidigare vardag där du har både modeller och färdigheter som hjälp och stöd i ditt föräldraskap och som människa.

För vem

Denna kurs är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap/vuxenskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till barn i åldern 11-18 år

Kostnad

Själva kursen är kostnadsfri, men du betalar 250 kr för kursmaterialet som vi kommer att skicka på posten till dig. Kostnaden inkluderar bok, övningshäfte samt frakt.

Ur innehållet

Tonårstiden Nu och Då

Syftet med föräldraskapet

Ledarskap och ledarstilar – styrkor och risker

Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet

Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad

Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga

Bekräftelse och uppmuntran

Intressera dig för din Tonåring som individ – Vem är du?

Hur vi kan förstå vårt eget och tonåringens beteende utifrån existentiella behov

Inflytande vs. Kontroll

Färdigheter som bygger inifrån

Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap

Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra

Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet

Kommunikationsfärdigheter

Problemlösning

Personliga gränser

Var dig själv – ha mod att vara autentisk – Här är jag!

Att ge stöd utan att ta över

Att skapa gemenskap och tillhörighet i en familj med tonåringar

Att släppa taget utan att tappa kontakten