Kårgränd 4C, 652 25 Karlstad info@foraldrastodet.se

Kulturtolkar

Kulturtolkar – en del av etableringen

Jobbar du i en organisation och behöver hjälp med tolkning är du välkommen att höra av dig till oss genom info@foraldrastodet.se

Föreningen Föräldrastödet i Värmland har under åren 2014-2020 jobbat med asylsökande samt nyanlända familjer i Värmland. Föräldrastödet har identifierat ett stort behov av riktat samt indikerat stöd till föräldrarna i dessa familjer. Det är allmänt både tufft och utmanande att uppfostra barn och ungdomar i vilket samhälle som helst men det blir ännu mer så när familjen flyttar till ett nytt land med annorlunda språk, kultur, normer och värderingar. Barnen är oftast de som genom skola och umgänge de första i familjen som knyter kontakt och bildar kontakt med sin omgivning. Barnen är också oftast de första familjemedlemmar som integrerar sig i det nya samhället och lär sig språket genom sina nya bekantskapskretsar. Detta kan bädda för turbulens och meningsskiljaktigheter inom familjen då föräldrarna känner oro för att barnen anammar nya normer och värderingar som krockar med dem som barnen har med sig i bagaget från sina forna hemländer på både gott och ont. Föräldrastödet upplever att föräldrar i dessa familjer inte kan ta till sig varken språk eller deras nya land till fullo så länge de inte känner sig trygga i sin föräldraroll och det tar längre tid med etableringen.

Kulturtolkar från Föräldrastödet i Värmland tolkar inte bara språket utan förklarar så att vederbörande förstår innebörden av informationen som skall fram. Kulturtolken jobbar alltid åt föräldrarna men hjälper även professionen att förstå familjens situation utifrån var de kommer ifrån, och i vilket skede i livet de befinner sig.

Kulturtolken blir ett viktigt verktyg i kommunikationen för att minska missförstånd och att skapa förståelse, förtroende och respekt.