Kårgränd 4C, 652 25 Karlstad info@foraldrastodet.se

Jämlik Start i Livet Projekt 2016-2019

 

Extra stöd till gravida och nyblivna föräldrar i lite mer utsatta situationer – det är vad projektet Jämlik start i livet handlade om. Alla barn ska få en god och trygg start, och ibland behöver deras föräldrar stöd för att kunna ge det.

  • Nyanlända föräldrar som inte talar svenska kan behöva hjälp med vårdkontakter, myndighetskontakter och få tillgång till gemenskap med andra. Vi erbjuder kulturtolkar som stöd i den första tiden efter förlossningen, och utvecklar samarbete med BVC och Familjecentraler.
  • Gravida och nyblivna mammor/ föräldrar med särskilt behov av stöd kan vi hjälpa med doulor (svensktalande). Både före, under och efter förlossningen.

Föreningen Tidigt Föräldrastöd startade projektet Jämlik start i livet den 1 augusti 2016, med stöd av Allmännna Arvsfonden. Vi hade möjlighet att utveckla arbetet under tre år.

Med kulturtolkarna arbetade vi i nordöstra Göteborg och i Karlstad med omgivningar. Följ länkarna för att läsa mer.
När det gäller doulastöd till svensktalande kan vi erbjuda det i hela Göteborg, samt i Karlstad med omgivningar.

Inom projektet utbildades de medverkande till Postpartum-doula. Utbildningen gavs både till kulturtolkarna och de svensktalande doulorna. De flesta hade redan en doulautbildning, och detta var en komplettering som handlar om att ge stöd efter förlossningen. I USA finns sedan länge denna utbildning, och många som erbjuder tjänsten postpartum-doula privat. Vi har hade den amerikanska utbildningen som förebild och gjort en svensk variant. Läs mer om utbildningen.

Kontakt angående projektet:

Linda Häggkvist
Linda Häggkvist
Bodil Frey
Bodil Frey

Bodil Frey, projektledare
och ansvarig för verksamheten i Göteborg.
Tel 0734 010977 och mail

Linda Häggkvist, ledare för
verksamheten i Karlstad/ Värmland.
Tel 0703-132933 och mail

Mentor och utbildare i projektet:

Vibeke Bing

Vibeke Bing, ordförande i föreningen och folkhälsovetare
som arbetat många år med att utveckla Familjecentraler.
Tel 0766-451147 och mail.